Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 61

“12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 61 Meb Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 61

CEMİYETLER

MİLLÎ VARLIĞA DÜŞMAN CEMİYETLER

Devletin içinde bulunduğu zor durum karşısında kurtuluşun gerekirse büyük bir devletin manda ve himayesiyle sağlanacağını savunan millî varlığa düşman cemiyetler, İstanbul Hükûmetinin tutumunu desteklediler.
1. Kürt Teâlî-i Cemiyeti: Bu cemiyet, Wilson İlkeleri’ne dayanarak Doğu Anadolu’da bağımsız bir Kürt devleti kurmayı hedefledi.
2. Hürriyet ve İtilaf Fırkası: İttihat ve Terakki Partisine ve Batılılaşmaya karşı bir duruş sergileyen cemiyet, İngilizlerle iş birliği yaparak saltanatın devamı için çalıştı.
3. Teâlî-i İslam Cemiyeti: İngilizler taraflndan desteklenen ve Osmanlı Devleti’nin dinî esaslara bağlı kalınarak kurtarılabile- ceği düşüncesindeki cemiyet, saltanat ve hilafetin güçlendirilmesi gerektiğini savundu.
4. İngiliz Muhipleri Cemiyeti: Cemiyetin temel amacı, İngiliz himayesine girmekti. İstanbul’da siyasi ve askerî casusluk faaliyeti gösteren cemiyet, özellikle basın yayın yoluyla yürüttüğü propaganda çalışmalarıyla etkili oldu.
5. Wilson Prensipleri Cemiyeti: Millî Mücadele’den hemen önce toplanan, çoğunluğu gazeteci, yazar, doktor ve avukatlardan oluşan cemiyetin amacı Amerikan himayesine girmek ve Amerika’dan yardım almaktı.
6. Sulh ve Selâmet-i Osmaniye Fırkası: İngilizlerden talimat alan cemiyet, ülkede kurtuluşun padişah ve halifenin emirlerine bağlılıkla sağlanacağını savundu.
Azınlıkların Kurduğu Cemiyetler
Rum, Ermeni ve Yahudi azınlıklar, ülkeyi içten yıkmak amacıyla örgütlenmeye ve cemiyetler kurmaya başladılar. Wilson İlkeleri’ni kendi menfaatlerine uygun biçimde kullanabilmek için sahte nüfus kayıtları düzenlediler. Türk ve Müslüman halkı çeteler aracılığıyla göçe zorladılar.
1. Ermenilerin Kurduğu Cemiyetler
Hınçak ve Taşnaksutyun Cemiyetleri: Doğu Anadolu ve Çukurova’da bağımsız bir Ermeni devleti kurmak amacı güden bu cemiyetler, Ermeni Patriği Zaven Efendi tarafından desteklenmekteydi.
2. Rumların Kurduğu Cemiyetler
a. Pontus Rum Cemiyeti: 1904’te Merzifon Amerikan Koleji bünyesindeki cemiyetin amacı Batum’dan İnebolu’ya kadar uzanan bir Rum devleti kurarak ileride Yunanistan ile birleşmekti.
b. Mavri Mira Cemiyeti: Fener Rum Patrikhanesi ve İngiliz- lerin desteğiyle kurulan cemiyetin amacı Megali İdea’yı gerçekleştirmekti.
c. Etniki Eterya Cemiyeti: Patrikhanenin desteği ile Batı Anadolu’daki Rum nüfusu artırmak ve Doğu Karadeniz’de bir Rum devleti kurmak amacındaydı.
3. Yahudilerin Kurduğu Cemiyetler
Alyans İsrailit ve Makabi Cemiyetleri: Filistin’de bir Yahudi devleti kurmak amacındaki bu cemiyetler Osmanlı Devleti’n- de yaşayan Yahudilerin ticari çıkarları için faaliyet gösterdiler.

MİLLÎ CEMİYETLER

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışından önce vatanın yer yer işgal edileceğini anlayan vatansever Türk halkı, Anadolu ve Rumeli’de teşkilatlanmaya başladı. Teşkilatlanmalar bölgesel nitelik taşımaktaydı. Bu süreçte kurulan yararlı cemiyetler, özellikle düşmanların niyetlerini halka açıklayıp onları aydınlatarak kurtuluş çareleri aramaya gayret gösterdiler.
a. Kars İslam Şûrası: Osmanlı orduları Mondros Ateşkes Antlaşması’nın hükümlerine göre “Elvi- ye-i Selâse”den (Kars, Ardahan, Batum) çekilmek zorunda kalınca Ermenistan ve Gürcistan Cumhuriyetlerinin istilasına engel olmak üzere Wilson İlkeleri’ne göre toplandı.
b. Trakya-Paşaeli Müdâfaa-i Heyet-i Osmaniye Cemiyeti: Batı Trakya’yı düşman işgaline karşı savunarak bu bölgenin Yunanlara verilmesini önlemek amacıyla kuruldu. Ayrıca vatan işgalden kurtulmazsa bağımsız bir Trakya Cumhuriyeti kurmayı amaçladı.
c. İzmir Müdâfaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti:
İzmir’in Yunanlara verileceği haberinin duyulması üzerine kurulan cemiyet, Wilson İlkeleri’ne dayanarak bölgenin Türklüğünü göstermeye çalıştı.
ç. İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti: İzmir Müdâfaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti ile birleşerek bölgenin Türklüğünü göstermeye çalıştı ve İzmir’i Yunan işgaline karşı savundu. Balıkesir ve Alaşehir Kongrelerinin toplanmasında etkili oldu.
d. Kilikyalılar Cemiyeti: Merkezi İstanbul’da olan cemiyet Çukurova’nın Türk yurdu olduğunu ispat etmek ve bölgenin Ermenilere verilmesini engellemek amacıyla kuruldu.
e. Trabzon Muhâfaza-i Hukuk-ı Millîye Cemiyeti:
Trabzon ile civarının Rumlara verilmesini ve bölgede bir Pontus devleti kurulmasını önlemek için mücadele etti.
f. Millî Kongre Cemiyeti: İstanbul’daki aydınlar tarafından kuruldu. Ermeni ve Rum propagandalarına karşı Türk milletinin haklılığını basın yayın yoluyla bütün dünyaya duyurmaya çalıştı.
g. Karakol Cemiyeti: Anadolu’ya personel, silah, teçhizat kaçırarak ve Anadolu’yla haberleşmeyi sağlayarak Millî Mücadele’ye destek olmayı amaçladı.
ğ. Doğu Anadolu (Vilâyât-ı Şarkiyye) Müdâfaa-i Hukuk-ı Millîye Cemiyeti: Merkezi İstanbul’da olan cemiyet Doğu Anadolu’da bir Ermeni devleti kurulmasını engellemek ve bölgenin Türklüğünü savunmak için mücadele verdi.
h. Anadolu Kadınları Müdâfaa-i Vatan Cemiyeti:
Türk kadınlarının Millî Mücadele’deki varlığını simgeleyen cemiyet, Kuvay-ı Millîye birliklerine nakdî ve ayni (eşya, erzak vb.) yardım kampanyaları yaparak Millî Mücadele’yi destekledi.

  • CevapBu sayfada soru bulunmamaktadır.

12. Sınıf Meb Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 61 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Matematik Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!