Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

11. Sınıf Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 85

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları Meb Yayınları’na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

11. Sınıf Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 85

5. Aşağıdakilerden hangisi kapitülasyonların verilme nedenlerinden biri değildir?
A) Osmanlı’daki tüccarların, tekelci uygulamalarını önlemek
B) Dış ticaretten gümrük vergisi almak
C) Yabancı sermayenin Osmanlı’ya girişini kolaylaştırmak
D) Batı’da oluşacak Haçlı İttifak’ını engellemek
E) Ticareti Akdeniz’e çekmek

  • Cevap: A

6. XVI. yüzyılın başlarına kadar Avrupa’da siyasi, sosyal ve ekonomik alanda en etkili kurumun kilise olmasında;
I. Batı Roma İmparatorluğu’nun çökmesi,
II. eğitim ve öğretimin kilisenin kontrolünde olması,
III. engizisyon mahkemelerinin varlığı durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

  • Cevap: E

7. Kâtip Çelebi, yaşının ilerlemiş olmasına rağmen, bilmediklerini merak duygusuyla öğrenmeye çalışmıştır. Katıldığı seferlerde bile ordunun konakladığı yerlerde kitapçıları dolaşmıştır. Buna göre Kâtip Çelebi’yle ilgili;
I. gençliğinde daha fazla eser vermiştir,
II. öğrenmek için sürekli çaba sarf etmiştir,
III. İlmî gelişmelerden haberdar olmaya çalışmıştır
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

  • Cevap: A

8. Avrupa’da bazı bilim insanlarının düşünceleri şu şekildedir:
• Ortaya attığı teorisiyle kilise tarafından dogma hâline getirilen Aristo ve Bat- lamyus’un öğretilerine karşı çıkmıştır.
• Aydınlanma döneminde yeni devlet şeklinin oluşmasına eserleriyle yardımcı olmuştur.
• Felsefesinde insanın aklını başkasının kılavuzluğuna bırakmaması gerektiği üzerinde durmuştur.
• insanların toplum içinde özgür ve eşit yaşamaları için bir sistem geliştirmiştir.
Bu düşünceler dikkate alındığında aşağıdaki bilim insanlarından hangisine değinilmemiştir?
A) Copemicus
B) Machiavelli
C) T. Moore
D) E. Kant
E) J.J. Rousseau

  • Cevap: C

9. Yeni Çağ’da kilisenin kısıtlayıcı engellerinden kurtulmak isteyen ve böylece faaliyet alanlarını genişleterek yükselmeyi amaçlayan sınıftır.
Yukarıda ifade edilen sınıf hangisidir?
A) Burjuvazi
B) Soylular
C) Köylüler
D) Serfler
E) Ruhban sınıfı

  • Cevap: A

10. Yeniçeri İsyanlarının sonucunda;
I. liyakatsiz kişilerin makamlara getirilmesi,
II. merkezî otoritenin sarsılması,
III. ıslahatların sonuçsuz kalması durumlarından hangileri ortaya çıkmıştır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

  • Cevap: E

11. Sınıf Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Tarih Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap