Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

“Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

 • Cevap: 

1. I . TBMM’nin açılması
II . Saltanatın kaldırılması
III . Cumhuriyet’in ilanı
IV . Türk Dil Kurumunun kurulması
Yukarıda verilenlerden hangileri, ulusal egemenliğin gerçekleşmesine yönelik olan gelişmelerdendir?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve III

 • CevapD

2. Aşağıda verilenlerden hangisi, Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esaslar arasında yer almaz?
A) Türk ulusunun bugün ve gelecekte tam bağımsız olarak huzur içinde yaşaması
B) Devletin ulus egemenliği esasına dayanılarak yönetilmesi
C) Toplumun aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin de üzerine çıkartılması
D) Geleneksel yapının korunarak geçmiş dönemin anlayışının sürdürülmesi

 • CevapD

3. “Siyasal, askerî başarılar ne denli büyük olurlarsa olsunlar ekonomik başarılarla taçlandırılmazlarsa sürekli olamaz, az zamanda sönerler. Bu nedenle en güçlü ve parlak zaferimizin de sağladığı ve daha sağlayabileceği yararlı sonuçları alabilmemiz için ekonomik egemenliğimizin sağlanması, güçlendirilip genişletilmesi gerekir.”
Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in yukarıda verilen ifadesi doğrultusunda yaşanan gelişmelerden biri değildir?
A) Yerli üretimin artırılması
B) Sanayi üretimine geçilmesi
C) İş Bankasının kurulması
D) Medeni Kanun’un kabulü

 • CevapD

4. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet’in ilanıyla yaşanan gelişmelerden biri değildir?
A) Ankara’nın başkent olması
B) Hükümet şeklinin cumhuriyet olması
C) Devletin resmî dilinin Türkçe olması
D) Devlet başkanlığı makamının oluşturulması

 • Cevap: A

I. Halifeliğin Kaldırılması II . Tevhid-i Tedrisat Kanunu
III . Erkân-ı Harbiye Vekâletinin Kaldırılması
IV . Şeriye ve Evkaf Vekâletinin Kaldırılması
Yukarıda 3 Mart 1924 tarihli kanunlar verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, bu kanunların çıkarılması ile sağlanan kazanımlardan biri değildir?
A) Devlet ve toplum hayatının laikleşmesi
B) Güçlü ve bağımsız bir ekonomik yapının oluşturulması
C) Askerî idarenin siyasetin dışına çıkarılması
D) Çağın gereklerine uygun ulusal bir eğitim anlayışının benimsenmesi

 • Cevap: B

6. Aşağıda verilenlerden hangisi, cumhuriyet yönetiminin Türk toplumuna sağladığı faydalar arasında gösterilemez?
A) Herkesin eşit miktarda vergi vermesi
B) Toplumun yararının gözetilmesi
C) Irk, din ve cinsiyet farkı gözetilmeden herkesin kanun önünde eşit olması
D) Halkın, yöneticilerini seçimle belirleme hakkına sahip olması

 • Cevap: A

7. Aşağıda verilenlerden hangisinde, yapılan inkılap ve amacı yanlış eşleştirilmiştir?
A) Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması – Din üzerinden oluşturulan toplumsal ayrışmanın önlenmeye çalışılması
B) Türk Medeni Kanunu – Kişilerarası ilişkilerin çağdaş ve eşitlikçi olarak düzenlemesi
C) Yeni Türk Harflerinin Kabulü – Öğretim birliğinin sağlanması
D) Şapka ve Kıyafet İnkılabı – Toplumun çağdaş bir görünüme kavuşturulması

 • Cevap: C

8. I . Türk Tarih Kurumunun kurulması
II . Türk Dil Kurumunun kurulması
III . Kabotaj Kanunu’nun kabulü
Yukarıda verilenlerden hangileri, toplumun millî kimlik kazanması amacıyla yapılan düzenlemelerdendir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

 • Cevap: B

9. Aşağıda verilenlerden hangisi, Atatürk döneminde tarımın gelişmesine hizmet eden çalışmalardan biri değildir?
A) Ziraat okullarının açılması
B) Atatürk Orman Çiftliğinin kurulması
C) Ziraat Bankası sermayesinin tarım dışı alanlarda kullanılmaması
D) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması

 • Cevap:

10. “Yurdumuzu, dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Bunun için, bizce zaman ölçüsü, geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız, daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur.”
Yukarıda Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutkunda yer alan düşünceleri verilmiştir. Buna göre, Atatürk’ün geleceğe yönelik hedefleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Geleneksel toplum yaşantısının değişmemesi gerektiği
B) Çağdaş uygarlık düzeyine erişmek için yapılanların yeterli görülmemesi gerektiği
C) Batı uygarlığının tüm değerlerinin benimsenmesi gerektiği
D) Uygarlık yolunda geçmiş dönemlerin düşünce yapısının korunması gerektiği

 • Cevap: B

11. I . Kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı verilmesi
II . Evlenme ve boşanmada kadınlara da söz hakkı verilmesi
III . Mahkemelerde tanıklıkta tüm yurttaşlara eşitlik sağlanması
IV. Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması
Yukarıda verilenlerden hangileri, Türk Medeni Kanunu ile getirilen haklardan değildir?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) III ve IV

 • Cevap: B

8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Top Yayınları Sayfa 168, 169, 170 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Tarih Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!