Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

9. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 95

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları Tuna Yayınları’na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

9. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 95

Ç. Aşağıdaki metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız.

Gerçek uygarlık sadece toprak ve iklimin artı ürün elde etmeye müsait olduğu bölgelerde ortaya çıkabilir. Buna ilaveten gerçek uygarlığın ortaya çıkabileceğinin varsayıldığı bölgelerin ve toprakların sadece küçük insan topluluklarını değil iş bölümünü ve sosyal gelişmeyi sağlayabilecek kadar yeterli sayıda bir nüfusu içermesi gerekir. Uygarlık ancak böyle başlar. Bu unsurlar sonucu ortaya çıkan uygarlık ve iş bölümü ve artı ürünü sağlayabilme kabiliyetine bağlıdır. Tarımın ilerlemesi ve artı ürünün sağlanabilmesi ise büyük çapta sulama şebekesinin varlığıyla mümkündür. Sulama sürecinin bizzat kendisi karmaşık bir bürokratik denetleme modelini gerektirir. Bu da kentsel düzeyde ve nitelikte bir idari sistemi ortaya çıkarır. Yani sosyal değişme idari ihtiyaçların sonuçlarından biridir.

1. Kentlerin ortaya çıkabilmesi için gereken şartlar nelerdir?

  • Cevap: Toprak ve iklimin artı ürün elde etmeye müsait olduğu bölgelerin olması gerekmektedir. Ayrıca bölgelerin ve toprakların sadece küçük insan topluluklarını değil iş bölümünü ve sosyal gelişmeyi sağlayabilecek kadar yeterli sayıda bir nüfusu içermesi gerekir. Tarımın ilerlemesi ve artı ürünün sağlanabilmesi ise büyük çapta sulama şebekesinin varlığıyla mümkündür.

2. Artı ürünün uygarlık tarihindeki önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

  • Cevap:Artı ürünün ortaya çıkması beraberinde üretim ve ürün planlamasının yapılmasını, ürünün depolanmasını ve korunmasını gerekli hale getirmiş, ayrıca diğer ihtiyaçların karşılanması için değiş-tokuş usulünün gelişmesini sağlamıştır. Artı ürünün depolanması ve korunması, değişim aracı olarak kullanılması çiftçilik dışında yeni mesleklerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Çiftçi, esnaf, tüccar, savaşçı, din adamı gibi sınıfların bir araya gelmesi şehir toplumunun doğmasını sağlamıştır.

3. Günümüzde kentlerin kurulup gelişebilmesi nelere bağlıdır?

  • Cevap: Su kaynaklarının olması, tarıma elverişli arazilerin olması, yerleşime uygun arazinin olması, iklim koşullarının insan yaşamına elverişli olması gibi faktörlere bağlıdır.

D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi feodalitenin özelliklerinden biri değildir?
A) Feodalite bireyin başka bir bireye tabi olması esasına dayanıyordu.
B) Feodalitede toprakların mülkiyeti krala aitti.
C) Feodal düzende krallar mutlak egemenliğe sahip değildi.
D) Feodalitede koruma altına girene vassal denirdi.
E) Feodalitenin güçlü kurumlarından biri de kiliseydi.

  • Cevap: B

2. I. Eli silah tutan herkes asker sayılırdı.
II. Kale kuşatmalarında başarılıydı.
III. Süvarilerden kuruluydu. Yukarıdakilerden hangilerinin konar-göçer
toplumların ordularında rastlanan özellikler arasında olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

  • Cevap: D

3. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ Avrupa’sında kilisenin siyasi bakımdan kralların üzerinde olduğunun bir göstergesidir?
A) Kilisenin skolastik düşünceyi savunması
B) Kilisenin geniş topraklara sahip olması
C) Rahiplerin vergi ve askerlikten muaf tutulması
D) Kiliseye aforoz yetkisinin tanınması
E) Kralların papanın elinden taç giymesi

  • Cevap: E

4. Aşağıdakilerden hangisi Hindistan’da görülen kast sistemine dâhil olan toplum tabakalarından biri değildir?
A) Sertler B) Kşatriyalar C) Vaisiyalar D) Brahmanlar E) Sudralar

  • Cevap: A

5. Cengiz Yasası’nda “Eğer bir kişinin elinde çalınmış bir at bulunursa kişi aynı cinsten dokuz at ekleyerek sahibine iade edecektir. Kişi cezayı ödeyemezse yerine çocukları alınır. Eğer kişinin çocuğu yoksa kişi öldürülür.” hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre Moğol toplumuyla ilgili olarak;
I. Mülkiyet hakkı vardır,
II. Suçun şahsiliği ilkesi geçerlidir,
III. Konar-göçer hayat tarzı görülür
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

  • Cevap: A

6. Orta Çağ’da Avrupa’da görülen siyasi yapılar coğrafi yapılarının sağladığı imkânları kullanarak güçlenmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun örneklerinden biri olduğu söylenemez?
A) İtalyan şehir devletlerinden Venedik’in ticarette ileri gitmesi
B) Rusya’da buğday üretiminin artması
C) Roma Katolik Kilisesi’nin zenginleşmesi
D) İngiltere’nin koyun yetiştiriciliğinde söz sahibi olması
E) Fransa’nın tuz ihracatı yapması

  • Cevap: C

9. Sınıf Tarih Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Tarih Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap