Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

9. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 94

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları Tuna Yayınları’na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

9. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 94

A. Aşağıdaki cümleleri kutucuklarda verilen kavramlardan uygun olanıyla tamamlayınız.

 • Cevap:

1. Orta Çağ başlarında İran’da Sasaniler Devleti hüküm sürüyordu.
2. Aynı iş kolunda faaliyet gösteren dükkânların sıralandığı sokaklara arasta denirdi.
3. Günümüz Avrupa devletlerinin hukuku Roma hukukuna dayanmaktadır.
4. İngiliz Kralı John 1215 yılında Magna Carta’yı ilan etmiştir.
5. Orta Çağ’ın ilk dönemlerinde Germen kavimlerinin kralları halk tarafından seçilirdi.
6. Orta Çağ’da kare biçimli savaş dizilimi ile tanınan İsviçre piyadelerine falanks denirdi.
7. XIV. yüzyılda Avrupa’da görülen veba hastalığı tarihte “Kara Ölüm” adıyla anılmıştır.
8. Orta Çağ’da Türkler komşularıyla yaptıkları ticarette satir adı verilen gümüş paralar kullanmışlardır.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

 • Cevap:

1. Kapanlar ticaret yolları üzerinde etrafı savunma duvarlarıyla çevrili konaklama yerleridir. (Y)
2. Kürk Yolu Hindistan’dan başlayıp Kızıldeniz üzerinden Avrupa’ya uzanan bir deniz yoludur. (Y)
3. Justinianus Kanunlarında suçluyu ıslah etmeye yönelik cezalara yer verilmiştir. (D)
4. Moğol ordularında savaş sırasında haberleşme siyah ve beyaz bayraklar kullanılarak yapılırdı. (D)
5. Feodalitenin görüldüğü Avrupa ülkelerinde toplumun en alt sınıfındakilere paryalar denirdi. (Y)
6. Doğu Roma İmparatorluğu Kavimler Göçü’nden sonra ortaya çıkan bir Orta Çağ devletidir. (D)
7. Hindistan’da görülen kast sisteminde toprak mülkiyeti hakkı yalnızca Brahmanlara tanınmıştır. (Y)
8. Kervan yolları üzerindeki ribatlar güvenlik amacıyla inşa edilmiş karakol binalarıdır. (D)
9. Cengiz Yasası’nda Türk töresinden alınmış hükümlere de yer verilmiştir. (D)

C. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Orta Çağ’da Avrupa ordularında paralı askerlere yer verilmesi hangi ihtiyaçtan kaynaklanmıştır?

 • Cevap: Orta Çağ’ın ilerleyen dönemlerinde krallar, senyörleri ordu besleme yükümlülüğünden muaf tutarak onlardan asker yerine para almaya başladılar. Topladıkları paralarla da iyi yetişmiş askerlerden oluşan ordular kurdular. Avrupa’da güçlü ordulara duyulan ihtiyaç devletin dışında bağımsız şekilde hareket eden profesyonel askerî sözleşmecileri ve komisyoncuları ortaya çıkardı. Bunlar devletten aldıkları ücret karşılığında asker topluyor ve onları donatarak savaşa sürüyorlardı. Bu şekilde temin edilen askerler tecrübeli, eğitimli ve uzman savaşçılar olup feodal düzenden gelen askerlere göre daha becerikliydi.

2. Moğolların ticareti geliştirmeye yönelik uygulamalarına hangi örnekleri verebilirsiniz?

 • Cevap:

Moğolların ticareti geliştirmeye yönelik uygulamalarına şu örnekler verilebilir:

 • Moğollar, İpek Yolu’nu kontrol altına alarak bu önemli ticaret yolunun güvenliğini sağlamıştır.
 • Kubilay Han döneminde kurulan Yuan Hanedanı, Karakurum’da büyük bir ticaret merkezi kurarak ticareti teşvik etmiştir.
 • Moğollar, farklı kültürler arasında arabuluculuk yaparak ticari ilişkileri kolaylaştırmışlardır.
 • Ticaret yollarının güvenliğini sağlamak adına posta istasyonları kurarak iletişimi hızlandırmışlardır.
 • Moğollar, farklı bölgelerden getirdikleri zanaatkarları başkentleri Karakurum’da konumlandırarak ticari ürünlerin üretimini artırmışlardır.

3. Orta Çağ Avrupa devletlerinin meşruiyetlerini dine dayandırmalarının nedenleri neler olabilir?

 • Cevap: Çünkü Krallar ve imparatorlar ülkeyi Tanrı’nın emir ve yasaklarına uygun şekilde yönettikleri sürece meşruiyet kazanıyorlardı. Orta Çağ’da Asya ve Avrupa devletleri meşruiyetlerinin kaynağını genellikle dine dayandırmışlardı. Bu anlayışa göre iktidarı ele geçiren yöneticiler devletin tanrısal bir kurum olduğunu, onun isteğiyle kurulduğunu, kendilerinin ise tanrının yeryüzündeki temsilcileri olduğunu söylüyorlardı.

4. Orta Çağ Avrupa’sında feodalite hangi şartların sonucunda ortaya çıkmıştır?

 • Cevap: Feodal sistem, toprak sahipliği üzerine dayalı bir yönetim biçimi, bir toplum yapısı ve de bir ekonomik rejimdir. Bu sistem, emeğin ve emek ürünlerinin meta olarak kabul görmediği doğal ekonomi temeline dayalı bir üretim tarzıydı. Asıl üretim aracı toprak olup köylüler, bu toprağı kendi tasarruflarında bulundurmaktaydılar. Serfler ise yarı özgür köylüler olup senyöre siyasi ve hukuki açıdan bağımlıydılar. Manorlar ise senyör işletmeleri olup tüm bunlar, feodal sistemin çekirdeğini oluşturmaktadırlar.

5. Roma’da yaşanan patrici-pleb mücadelesinin hukuk alanındaki sonuçları neler olmuştur?

 • Cevap: Plebler ve patricii’ler arasındaki mücadelede patricii sürekli ödün vermek zorunda kalmıştır. Pleblerin en güçlü silahı savaşlara katılmamak olmuştur. Savaş zamanlarında Roma’nın dışındaki bir tepeye çekilip aralarından yöneticiler seçiyor ve sıkıntıları giderilmeden işbirliğine yanaşmıyorlardı. V. yüzyılın sonunda bazı siyasi ve dini kurumlar daha sonraki yüzyıllarda büyük oranda değiştirilip ayrıntılandırılacak olsa da işte bu şekilde oturmaya yavaş yavaş oturmaya başlamıştı. Roma’nın bu dönemdeki siyasi hakimiyeti de Latium’un kuzey bölgesiyle sınırlıydı. Sonraki yüzyıllarda bu hakimiyet yavaş yavaş adanın tamamına yayılacaktır.

9. Sınıf Tarih Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Matematik Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!