Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

9. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 210

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 210 Cevapları Tuna Yayınları’na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

9. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 210

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. 1048 yılında Selçukluların Bizans ve Gürcü kuvvetine karşı yaptığı savaşı hangidir?

A) Pasinler B) Malazgirt C) Serahs D) Dandanakan E) Talas

  • Cevap:  A

2. Aşağıdakilerden hangisi Gazneli Devleti ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Afganistan topraklarında ortaya çıkmıştır. B) Dandanakan Savaşı’nı yapmıştır. C) Kurucusu Alp Tigin’dir. D) İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devletidir. E) 1187 yılında Gurlular tarafından yıkılmıştır

  • Cevap: D

I. Selçuklulara karşı mücadele ettiler. II. Türk tarihindeki ilk kervansarayları kur- dular. III. Resmî dil olarak Türkçeyi kullandılar. IV. Hükümdarlarına “han” unvanı verdiler

3.Yukarıda verilen Karahanlılara ait özelliklerden hangisi veya hangilerinin bu devletin millî karakterini öne çıkardığı söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) III ve IV D) I, II ve III E) I, III ve IV

  • Cevap: C

4 Aşağıdaki İslam devletlerinin hangisinde sultan, dinî bakımından halifeye, halife de siyasi bakımından sultana bağlı kalmıştır?

A) II. Kök Türkler B) Karahanlılar C) Fâtımiler D) Büyük Selçuklular E) Uygurlar

  • Cevap: D

5. Karahanlılarda “arslan han” unvanlı büyük hükümdar ülkenin doğusunu yönetirken “buğra han” unvanıyla diğer bir hanedan üyesi de onun hâkimiyeti altında batı kanadın, idare etmiştir

Buna göre Karahanlılarla ilgili olarak;

I. İslamiyet’i kabul etmişlerdir,
II. İkili yönetim anlayışını sürdürmüşlerdir,
III. Güçlü devletlerle komşu olmuşlardır

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  • Cevap: B

6.

Gazneli Mahmut’un Hindistan’da İslami- yet’in yayılmasını sağlaması
Tuğrul Bey’in Şiî Büveyhoğullarının baskı- sından Abbasi halifesini kurtarması
Selçuklu Sultanı Sencer’in Bâtınilere karşı  mücadele etmesi

Bu bilgilere göre;

I. Türkler, İslam dünyasındaki ayrılıklara son vermişlerdir,
II. Türkler, İslamiyet’in yeni ülkelere yayılma-sını sağlamışlardır,
III. Türkler, İslamiyet’in koruyuculuğunu üstlenmişlerdir
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

  • Cevap: E

9. Sınıf Tarih Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 210 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Tarih Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap