Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

9. Sınıf  Meb Yayınları Tarih İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya Cevapları

9. Sınıf  Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya Cevapları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite İslam Medeniyetinin Doğuşu Sayfa 142, 143, 144, 145 İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 142 Cevabı

1. İslâmiyet’in doğduğu yıllarda Arabistan’da ve Dünya’da hangi din ve inançlar vardı? Araştırınız.

 • Cevap: İslamiyeti, Peygamber (a.s.)’ın doğumundan tam kırk sene sonra peygamberlik vazifesinin gelmesiyle Mekke’de doğmuştur. İlk vahyin gelmesiyle birlikte Arabistan’ın Mekke şehrinde İslami hareketlilik de başlamıştır. İslamiyet’in doğduğu yıllarda insanlar bazı inançlara müntesip olarak sosyal hayatına devam etmekteydi.İslamiyet’in doğduğu yıllarda Arabistan yarımadasında putperestlik, Yahudilik, Mecusilik ve Hristiyanlık yaygın olarak bulunmaktaydı. Dünya’da ise Şamanizm. Maniheizm, Yahudilik, Hristiyanlık, Mecusilik, Putperestlik yaygın olarak bulunmaktaydı. İslam tevhit inancını ortaya koyarak Allah’ın ortağının bulunmadığını ve peygamberlere ve kitaplara inanılması gerektiğini ortaya koymuştur. İslam barış ve huzur dini olarak nazil olmuştur.

2. İlk dört halife göreve nasıl gelmiştir? Araştırınız.

 • Cevap: Peygamber (a.s.)’ın vefatından sonra yerine geçecek kişilere halife denir. Halef, yerine geçen kimse demektir. Hilafet ise halifelik sistemidir. Halifelerin, Kureyş kabilisinden seçilmesi gerekliliğini Peygamber (a.s.) bildirmiştir. Peygamber (a.s.), 632 yılında vefat etmiştir. Ardından işaret ettiği Hazreti Ebubekir (r.a.) halife seçilmiştir.Hazreti Ebubekir (r.a.)’dan sonra Hazreti Ömer (r.a.), ittifakla halife seçilmiştir. Kurulan şura gereğince Ömer (r.a.) vazifeyi teslim almıştır. Hazreti Ömer (r.a.)’dan sonra tekrar seçme salahiyetine sahip kişilerin seçimleriyle Hazreti Osman (r.a.) halife seçilmiştir. Hazreti Osman (r.a.)’ın vefatından sonra Hazreti Ali (r.a.) halifeliğe seçilmiştir. Hazreti Ali (r.a.) döneminde iç karışıklıklar yaşanmıştır.

3. İslâm alimleri yaptıkları çalışmalarla Avrupa’yı nasıl etkilemiştir? Araştırınız.

 • Cevap: İslam Dünyasından bir çok bilim insanı insanlık kültürüne ve bilime bir çok katkı sağlamıştır. Birkaç örnek vermek gerekirse: Farabi; mantık, felsefe, gökbilimi alanında yaptığı çalışmalar ile bilime katkı da bulunmuştur. Aristo’nun 6 ciltlik kitabı Oragon’a yazdığı şerhleri ve devam niteliğinde yazdığı iki cilt analitik felsefe açısından önemli yer tutar.
  İbn-i Sina, bilimlerin sınıflandırılması konusunda yaptığı çalışmalarla bilim tarihinde önemli yer tutar. Bunun dışında ruhbilimi ve fizik arasında kurduğu köprüler incelemeye değerdir.
  İbn-i Haldun ise sosyoloji ve siyaset bilimi alanında ki düşünceleri, kuramları ve eleştirileriyle sosyal bilimler tarihinde önemli yer tutar. Siyasal düşünceleri bir çok düşünürü etkilemiştir.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı

İslamiyet öncesi döneme niçin Cahiliye Dönemi denmiştir?

 • Cevap: İslamiyet, barış ve huzur dinidir. İlmi ve hikmeti insanların gözünün önüne sermiştir. İslamiyet, cehalete karşı bilgiyi ve erdemi öne sürmüştür. İslamiyet’ten önceki döneme Cahiliye Dönemi denmektedir. Çünkü insanların ilmi ifsad etmeleri, sosyal hayatta zulümler gerçekleştirmeleri, insanları hor ve hakir görmeleri, köleler tutmaları ve insanlara eziyet etmeleri ilkel davranışlar olarak cahilce işlerdir.İslamiyet öncesi döneme cahiliye dönemi denmesinde, kadınların alınıp satılması, kız çocuklarının gömülmesi, köle ticaretinin yapılması, uyuşturucu ve içkilerin yaygın olarak kullanılması, insanların kendi elleriyle yaptıkları putlara tapınması gibi nedenler bulunmaktadır. Bu nedenle cahilliğe ait işler olarak cahiliye dönemi tabiri kullanılmıştır.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 144 Cevabı

İslâmiyetin köleliğe bakış açısı nasıldır? Bir kompozisyon yazarak sınıf panosuna asınız.

 • Cevap: Kölelik, tarihin en eski kurumlarından birisidir. Hemen hemen dünyanın her yerinde kölelik bir kurum olarak kendini göstermiştir. Örneğin, İslamiyetin doğuş alanı olan Arap Coğrafyasında da kölelik önemli bir kurum olarak mevcuttu.
  İslam temel ana fikri itibariyle köleliği yasaklamıştır. Zira İslamın temel argümanı tüm inananların eşit olduğu yönündedir. Fakat, bazı kaynaklar İslamda köleliğin tek meşru kaynağının savaşlar olduğunu söyler. Buna göre savaş esirleri köle yapılabilir. Buna rağmen, müslümanı köle yapmak zaten yasaktır. Dolayısıyla esir, müslüman ise köle yapılamaz müslüman olmayı seçerse köleliği biter.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 145 Cevabı

Hilfu’l-Fudûl anlaşmasını ve Hz. Muhammed’in bu cemiyete katılmasını insan hakları açısından değerlendiriniz.

 • Cevap: Hülfü’l-Fudul, yani Erdemliler Topluğu, incelenmeye değer önemli bir siyasal kurum olmuştur. Topluluğun amacı, Arap kabileler arasında devam eden yıkıcı savaşları durdurmak ve hoşgörü temelli bir asayiş ortamı yaratmaktır. Önemi ise şudur: erken bir tarihte dünya görüşleri ve kişisel çıkarlar bir kenara bırakılarak topluluğun yararına temel ahlaki ilkelerde birleşmenin bir siyasal zorunluluk olduğu gösterilmiştir.
  Perygamberin bu cemiyete katılmış olması, ortak insani ilkelere verdiği önemi gösterir.
Tarih Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap