Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

9. Sınıf  Meb Yayınları Tarih İslamiyet Yayılıyor Cevapları

9. Sınıf  Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı İslamiyet Yayılıyor Cevapları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite İslam Medeniyetinin Doğuşu Sayfa 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 İslamiyet Yayılıyor Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 146 Cevabı

Hz. Muhammed’in peygamberlik öncesindeki hayatı nasıldı?

 • Cevap: Peygamber (a.s.), 571 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir. Babası o doğmadan vefat etmiştir. Annesi o altı yaşındayken vefat etmiştir. Ebu Talip isimli amcasıyla yaşamaya başlamış ve Mekke’ye gelen süt anneler tarafından emzirilmiştir.Peygamber (a.s.)’ın ilk çocukluk yılları diğer çocuklara nazaran sakin geçmiştir. Amcasıyla birlikte ticaret kervanlarına katılmış ve çobanlık da yapmıştır. Yirmi beş yaşındayken Hazreti Hatice annemiz ile evlenmiştir. Kendisinden çocukları olmuştur. Çocuklarının çoğu o dünyadayken vefat etmiştir. Genç yaşta evlenmiş ve mutlu bir evliliği olmuştur. Güvenilir ve dürüst biri olduğu için Muhammedül Emin olarak tanınmıştır. Herkesin güven duyduğu ve itibar ettiği bir kişi olmuştur. Erdemliler Hareketi’ne katılmıştır

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 147 Cevabı

Medine Sözleşmesi niçin yapılmıştır?

 • Cevap: Mekke’de İslam’ı kabul edenlere ve Peygamber (a.s.)’a yapılan zulümler nedeniyle İslam’ın yaşanması oldukça zorlaşmıştı. Bu nedenle Peygamber (a.s.)’ın bazı kararlar alması gerekiyordu. Yesrip isimli bir şehre bir takım Müslümanları gönderdi ve İslam daveti başlattı.Mekke’de İslam’ın zora girmesi hicreti gerektirdi. Mekke’den Medine’ye hicret gerçekleşti. Yesrip, Medine oldu. İslam’ı kabul eden kabileler Peygamber (a.s.)’a ve muhacire bağrını açtı. Diğer dinlerden olanlara ise teminat verildi. Bu nedenle Medine Sözleşmesi yapılarak hukuki bir statü kuruldu. Böylece İslam’ın samimiyeti ve Peygamber’in samimiyeti ortaya konmuş oldu. Müslümanlar devlet kurma yoluna girdiler. İslam’ın eli çok güçlendir.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 148 Cevabı

Bedir Savaşı’nda ele geçirilen esirlerin okuma-yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmasının sebebi ne olabilir?

 • Cevap: Bedir Savaşı, Müslümanlar ile Müşrikler arasında gerçekleşen ilk ciddi savaştır. Müslümanların üstünlüğü ile sona ermiştir. Müşrikler esir düşmüşlerdir. Bedir, su kuyularının olduğu bir alandır. Mekke’de o alanda ilk savaş gerçekleşmiştir.Bedir Savaşı’nda ele geçirilen esirler, Müslümanlara okuma – yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmıştır. Bu da Peygamber (a.s.)’ın eğitime verdiği önemi göstermektedir. Eğitim, medeniyetin oluşmasında temel taşı oluşturmaktadır. Bu nedenle eğitimle bir erdem kazanma yoluna girilerek İslam’ın ilerlemesi ve yükselmesi amaçlanmıştır. Toplumun bilgi seviyesinin artması ve Kuranı Kerim’in daha iyi hazmedilmesi amaçlanmıştır.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 149 Cevabı

Uhud Savaşı’nda Müslümanların zafer kazanamamasının nedenleri nelerdir?

 • Cevap: Uhud Savaşı, Bedir Savaşı’ndan sonra yaşanan bir savaştır. Kuranı Kerim’de Ahzab Savaşı olarak geçmekte ve Ahzab Suresi bulunmaktadır. Uhud Savaşı, Uhud Dağı’nın eteklerinde gerçekleşmiştir. Müslümanlar ve Müşrikler arasında olmuştur.Savaş taktiği açısından Peygamber (a.s.), bir tepeye okçular yerleştirmiş ve yerlerini terk etmemelerini söylemiştir. Uhud Savaşı Müslümanların lehine devam ederken, okçular nasıl olsa yendik diyerek yerleri terk etmişlerdir. Bu durumda Müslümanları bu şekilde gören müşrikler atağa geçmişlerdir. Tepenin ardından gelen ikinci kuvvetler ile kaçan kuvvetler arasında kalan Müslümanlar ağır bir yenilgi almışlardır. Peygamber (a.s.) da savaşta yaralanmıştır. Dişi kırılmıştır.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 150 Cevabı

Hz. Muhammed Dönemi’nde İslam Devleti’nin sınırları nereleri kapsamıştır?

 • Cevap: İslam, Arap yarımadasında Mekke’de nazil olmaya başlamıştır. İslam’ın gelmesinden sonra Peygamber (a.s.)’a Mekkeliler eziyet etmeye ve ona inananları da caydırmaya başlamışlardır. Bu nedenle İslam’ın bu zor şartlar altında yayılamayacağı anlaşılmıştır. Medine’ye hicret başlamıştır. İslam, Mekke’den Medine’ye gerçekleşen hicretle sınırlarını ilk defa genişletmiştir.Medine döneminde devletleşme dönemi başlamıştır. İslam devlet idaresi ortaya konmuştur. İslam’ın yükselmesi hızlanmıştır. Fetihler gerçekleşmiştir. İslam beldeleri batıda Trablusgarp, doğuda Horasan ve kuzeyde Kafkasya’ya kadar uzanmaktaydı. İslam beldeleri gün geçtikçe artmıştır. Afrika, Asya ve Avrupa toprakları üzerinde İslam yayılmaya devam etmiştir. Günümüzde elliden fazla Müslüman devlet vardır.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 151 Cevabı

Emanetlerin ehline verilmesi ne demektir?

 • CevapEmanetlerin ehline verilmesi, bir görevi, bir işi en layığı ile yerine getiren kişinin bu işin başına getirilmesi, emanetin ona verilmesinin doğru olacağı öğütlenmiştir. Bu konu ile ilgili bir ayette; “Allah, size emanetleri ehline vermenizi emreder.” buyrulmuştur. Bu sayede işi en iyi yapan, işe hakim olan kişiler işlerini yürütecek, düzen ve huzur en kolay şekilde tesis edilecektir.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 153 Cevabı

Hz. Peygamber’in veda hutbesinde değindiği konularla İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan maddeleri karşılaştırınız. Sonuçlarını tablo olarak sınıf panosuna asınız.

 • Cevap: Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi ve Insan Hakları Evrensel Beyannamesi getirdikleri hükümler açısından bir çok ortak özelliğe sahiplerdir. Veda Hutbesi ve Insan Hakları bildirgesi arasında zaman olarak on dört asır bulunmaktadır. Veda Hutbesi Islam dini peygamberi tarafından okunmuşken, bir diğeri bir grup insan tarafından hazırlanmıştır. Insan hakları bildirgesi bir hukuk metni niteliğindeyken, Veda Hutbesi insanların gönüllerine ve beyinlerine hitap eden bir özelliktedir. Insan hakları bildirgesi ve Veda Hutbesi bir çok konuda benzer niteliktedirler. Bu konular mülkiyet hakkı, eşitlik, kadın-erkek hakları, ötekileştirme, örgütlenme, pozitif haklar, sosyal devlet ve negatif haklar konularındadır. Bu konularla ilgili olarak metinlerdeki dil ve anlatış farklı olsa da verilmek istenen mesaj bir çok noktada uyuşmaktadır.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı

Dört Halife Dönemi’nin “Cumhuriyet Dönemi” olarak nitelendirilmesinin gerekçeleri neler olabilir?

 • Cevap: Bu benzetmenin iki sebebi vardır. Birincisi 4 halife döneminde İslam Devleti sınırlarını genişletmiş, bir çok savaş kazanmış ve bir devlet olarak tüm kurumlarıyla ortaya çıkmaya başlamıştır. Dolayısıyla bu “devletleşme” anlamında bir cumhuriyet dönemine benzerlik söz konusudur.
  Bir diğer sebep ise bazı kaynaklar 4 halifeden bazılarının seçimle iş başına geldiğini zikreder. Bugün ki anlamda bir oylama olmamakla beraber “eman” verme yoluyla yapılan seçimden dolayı da cumhuriyet dönemi yakıştırması yapılır fakat bu tartışmalı bir konudur.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 156 Cevabı

İslamiyet’in kısa sürede geniş alanlara yayılmasının nedenleri nelerdir?

 • Cevap: Bu soruya bir çok farklı düşünsel altyapıdan insan farklı cevaplar verecektir. Fakat en objektif şekilde bazı sebepleri şöyle sıralayabiliriz: İlk ve en önemli neden “cihad” fikridir. Yani İslam’ın temel argümanlarından birisi İslam’ı yaymak olması en büyük motivasyonlardan birisidir.
  İkinci en büyük sebep, dönem insanlarının bir dine ihtiyaç duymasıdır. Hıristiyanlığın birtakım uygulamalarından dolayı bu dini seçmeyen bir çok insan için bir seçenek olmuştur. Ve tabi ki İslam’ın sahip olduğu hoşgörü kültürünü de yadsımamak gerekir.

Dört Halife Dönemi’nde siyasi, askerî, sosyal ve ekonomik alanlarda hangi gelişmeler yaşanmıştır?

 • Cevap: Hz. Ebubekir Dönemi (632-634)
  Halk oylamasıyla seçime gelen ilk halifedir. Döneminde;
  1. Yalancı Peygamberler sorunu çözümlendi. Dini ve siyasi birliği sağladı.
  2. Zekat vermek istemeyenler tekrar dine kazandırıldı.
  3. Kur’an ayetlerini toplatıp, kitap haline getirdi. Zeyd bin Sabid başkanlığındaki kurul, ayetleri birleştirdi. İleride çıkabilecek ihtilaflar önlendi. Aslı korundu. ( Mushaf= Kitap) Önemi:
  Arap yarımadasında dinsel ve siyasal birlik yeniden sağlandı. Müslümanlar arasında birlik ve beraberlik korundu.
 • Hz. Ömer Dönemi (634-644)
  ♦ Dört Halife döneminde fetihlerin en çok yoğunlaştığı dönemdir. Bu dönemde Sasaniler ve Bizansla mücadele edildi.
  ♦ Suriye, Mısır , İran fethedildi. Bizans ile mücadele (Suriye’nin Fethi) Hz. Ebubekir döneminde , Yermük savaşı’nda yenilen Bizans orduları Şam’a çekilmişti. Suriye, 70 gün süren Şam kuşatması sonucunda Ecnadeyn (636) fethedildi. Şam, Kudüs alındı.
  * Kudüs’ün fethinden sonra ilk cami, “Mescid’ül Aksa” ismiyle yapıldı. Bizans ile mücadele (Mısır’ın Fethi) Amr İbn- ül As Mısır’da 641’de Babilyon, 642 ‘de İskenderiye ve Libya’ya kadar olan Mısır fethedildi.
 • HZ. Osman Dönemi: (644-656)
  ♦ Emevi ( Ümeyye) soyundan gelen zengin bir tüccardı.
  ♦ 80 yaşında halife olması, yaşlılığı ve yaradılış itibarı ile halim – selim bir kişi olması sebebiyle yönetime tam hakim olamadı.
  ♦ Yönetimde ırkçılıkları ile tanınan Emevi soyu (akrabaları) etkin oldu. Akrabaları önemli valiliklere ve komutanlıklara getirildiler. Bu durum ise iç çatışmaları başlatacaktır.
  ♦ Horasan’ın alınması ile İran’ın fethi tamamlandı.
  ♦ Gürcistan fethedildi.
 • HZ. Ali Dönemi (656-661) Hz. Ali dönemiyle ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz bu sayfamıza bakabilirsiniz. Hz. Ali Dönemi
  ♦ Devlet otoritesinin zayıfladığı, parçalandığı bir zamanda halife oldu.
  ♦ Halifeliğini, Emevi soyundan gelen (Muaviye) ve (Talha, Zübeyr ve Ayşe taraftarları) tanımadı. Bu durum iç savaşlara sebep olurken, “Halifelik Sorununu” başlattı. Cemel (Deve) Savaşı (656)
  ♦ Hz. Ayşe, Talha ve Zübeyr ile yapılan savaşı Hz. Ali kazanmıştır.
  Sonuç: Cemel savaşı ile;
  * Müslümanlar arasında yapılan ilk iç savaştır.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 158 Cevabı

Hz Ali, İslam Devleti’nin merkezini niçin Medine’den Kûfe’ye taşımıştır?

 • Cevap: Bu bölge, bereketli topraklara sahipti ve stratejik açıdan korunaklı bir yerde bulunuyordu. Ayrıca eskiden beri önemli bir ordu konuşlanma kenti olmuştu. Ticari, kültürel ve sosyal  açılardan da gelişen şehri halife Ali ve diğer bazı halifeler başkent olarak seçtiler.
  Bunun dışında halife Ali’nin burayı merkez olarak seçmesinde ki neden siyasi olarak burada Medine’den daha güçlü olduğunu düşünmesidir.
Tarih Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap