WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_28d38_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_28d38_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_28d38_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress database error: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_28d38_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress veritabanı hatası: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_28d38_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress veritabanı hatası: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_28d38_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW COLUMNS FROM `wp_aioseo_posts`

WordPress veritabanı hatası: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_28d38_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW COLUMNS FROM `wp_aioseo_posts`

dir="ltr" lang="tr" prefix="og: https://ogp.me/ns#" class="no-js no-svg"> 9. Sınıf Meb Yayınları Tarih 3. Ünite İlk ve Orta Çağlarda Avrasya Ölçme ve Değerlendirme Cevapları | Tarih Ödevim

WordPress veritabanı hatası: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_28d38_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW COLUMNS FROM `wp_aioseo_posts`

WordPress veritabanı hatası: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_28d38_0.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device")]
SHOW COLUMNS FROM `wp_aioseo_posts`

Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih 3. Ünite İlk ve Orta Çağlarda Avrasya Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf  Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı 3. Ünite İlk ve Orta Çağlarda Avrasya Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite İlk ve Orta Çağlarda Avrasya Sayfa 137, 138, 139 Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 137 Cevabı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız.

 • Cevap:

Boy: İlk Türk devletlerinde ailelerin (urug) birleşmesiyle oluşan sülaler birliğine denir.
Toy: Türk devlet teşkilatında; siyasi, kültürel, hukuki ve ekonomik konularda genel kararlar alan ve devlet yönetiminin temelini oluşturan en yüksek kuruluştur
Töre: İlk Türk devletlerinde uygulanan yazısız hukuk kurallarına denir.
Budun: Boyların birleşmesiyle oluşan millet yapısına denir.
Kut: Türklerde Hükümdarın Gök Tanrı tarafından görevlendirmesi inancına denir.
İl: Türkler, devlete “el” veya “il” adını vermiştir

Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

1. Türklerin bilinen ilk ana yurdu neresidir?

 • Cevap: Orta Asya

2. Tarihte, Türklerin kurduğu ilk devlet hangisidir?

 • Cevap: Asya Hun Devleti

3. Türkler, Orta Asya’da nasıl bir hayat tarzı yaşamıştır?

 • Cevap: KONAR-GÖÇER (GÖÇEBE)

4. Türkler savaşlarda genellikle hangi taktiği uygulamıştır?

 • Cevap: TURAN(hilal)

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devletleri;
I. Çin,
II. Sasani,
III. Bizans
Yukarıdaki devletlerden hangileriyle ilişki kurmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

 • Cevap: E

2. Aşağıdakilerden hangisi kurultay ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) Devlet yönetiminin temelini oluşturur.
B) Boy beyleri de katılır.
C) Üyelerine Toygun denir.
D) Hatun başkanlık yapabilir.
E) Yılda en az üç kez toplanır.

 • Cevap: D

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 138 Cevabı

3. Mete Han gelişmiş Çin medeniyetinekarşı millî bir siyaset izlemiştir. Buna göre Hun Devleti, savaş gücü ile Çin’i baskı altına alacak, devletin ve halkın ihtiyaçlarını vergi veya ticaret yoluyla Çin’den sağlayacaktı. Mete’nin, Çin’e karşı izlediği bu politikanın içinde Çin ülkesini ele geçirmek ve onu idare etmek gibi bir düşünce bulunmuyordu.
Buna göre Mete Han Dönemi’nde Çin’e karşı izlenen siyaset ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Çin’e karşı üstünlük kurulamayacağına inanılması
B) Yerleşik Çin kültüründen çekinilmesi
C) Türk ülkesinin ele geçirileceğinden korkulması
D) Çin ülkesine Türklerin iskan ettirilmek istenmesi
E) Çin’e karşı barışçı bir siyaset izlenmesi

 • Cevap:  B

4. Coğrafi konumu nedeniyle Orta Asya’da dönem dönem şiddetli kuraklıklar yaşanmıştır. Bu da bazı bölgelerde hem kıtlığın yaşanmasına hem de salgın hastalıkların görülmesine neden olmuştur. Kıtlığın yaşandığı yerlerde geçimini hayvancılıktan sağlayan Türkler, hayvanları için yeterli otlak bulamamıştır.
Buna göre;
I. Başka bölgelere göç edilmesi,
II. Nüfus artışının olması,
III. Yerleşik hayata geçilmesi
durumlarından hangilerinin gerçekleşmesi beklenir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

 • Cevap: A

5. Orta Asya’da kurulan ilk Türk Devletleri’nde toplumun sosyal yapısı birbirine sıkı sıkıya bağlı olan unsurlardan meydana gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan biri değildir?
A) Toy B) Oguş C) Urug D) Boy E) Budun

 • Cevap: A

6. Törenin oluşumunda aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A) Kut anlayışı
B) Diğer milletlerle etkileşme
C) Kağanlar tarafından konulan yasalar
D) Kurultaylarda getirilen kurallar
E) Türk toplumundaki görenek ve gelenekler

 • Cevap: B

7. Hazar ülkesi, VII. yüzyıldan itibaren ulaşımın hızlandığı, mal değişiminin arttığı, Doğulu ve Batılı milletlerden kitleler hâlinde ticaret ve sanatla uğraşan insanların kaynaştığı bir yer hâline gelmiştir. Buna göre Hazarlarla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A) Barış dönemi yaşattıkları
B) Başka dinlere inandıkları
C) Konar-göçer yaşam tarzını benimsedikleri
D) Kültürel etkileşime kapalı oldukları
E) Ülke sınırlarını genişlettikleri

 • Cevap: A

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 139 Cevabı

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Hun Hükümdarı Attila’nın yerinde başka biri olsaydı ne yapardı?

 • Cevap: Muhteşem libaslar içinde gezer ve altın-gümüş içinde yüzerdi.

2. Hun Hükümdarı Attila’nın sade bir yaşam sürmesinin gerekçeleri neler olabilir?

 • Cevap: Halka daha iyi hizmet etmek, toplumda bir fark olmadığını göstermek ve adaletle hükmetmek için sadeliği tercih etmiştir.

3. Libas nedir?

 • Cevap: Elbise

4. Genel olarak Attila’nın özellikleri nelerdir?

 • Cevap:
 • a. Güçlü bir lider
  b. İhtişam yerine sadeliği tercih ediyor.
  c. Sert ama aman dileyenlere karşı affedici

5. Hun Hükümdarı Attila’ya Avrupalılar tarafından “Tanrının Kırbacı” unvanının verilmesinin sebepleri neler olabilir?

 • Cevap:  Hristiyanlar, dinlerinden uzaklaştıkları için, Allah’ın kendilerine bir ceza olarak, Attila’yı gönderdiğine inanırlar. Nitekim, Attila’nın vefatıyla, tüm Avrupa’daki kiliselerin çanları kurtulduk alameti olarak durmaksızın çalmıştır.

6. Hangi tarihî şahsiyetin filmini çekmek isterdiniz? Neden?

 • Cevap: Fatih Sultan Mehmet

7. Filminizde hangi oyuncuları oynatmak isterdiniz? Neden?

 • Cevap: Kenan İmirzalioğlu Beren Saat

8. Seçtiğiniz tarihî şahsiyet ile ilgili karakterleri tespit ettiğiniz ve genel anlatımıyla bir film senaryosu yazınız.

 • Cevap:
Tarih Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap