Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Semih Ofset Sek Yayınları Sayfa 49

“12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 49 Semih Ofset Sek Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Semih Ofset Sek Yayınları Sayfa 49

4. Aşağıda I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cephelerle ilgili açıklamalara yer verilmiştin
• İşgal altındaki Kars ve Ardahan geri alınmak istenmiştir.
• İngiltere’nin sömürgeleriyle bağlantısını kesmek amaçlanmıştır.
• Balkanlar üzerinden İttifak Devletlerine karşı yeni bir cephe açmak istenmiştir.
• İngilizlerin Basra Körfezi civarındaki petrol yataklarını ele geçirmeye çalışmalarıyla açılmıştır.
Buna göre aşağıdaki cephelerden hangisi ile ilgili bilgi yer almamaktadır?

A) Irak Cephesi
B) Filistin-Suriye Cephesi
C) Kafkas Cephesi
D) Çanakkale Cephesi
E) Kanal Cephesi

 • Cevap: B

5. Aşağıdaki maddelerden hangisinde, I. Dünya Savaşı’nın ardından imzalanan antlaşma ile bu antlaşmanın yapıldığı devlet yanlış eşleştirilmiştir?

A) Versailles-Almanya
B) Trianon-Macaristan
C) Saint Germain-Avusturya
D) Sevr-Osmanlı Devleti
E) Neuilly-Romanya

 • Cevap: E

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Mustafa Kemal’in çocukluk ve gençlik döneminin geçtiği yerlerin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını açıklayınız.

 • Cevap: Mustafa Kemal’in çocukluk ve gençlik döneminin geçtiği yerlerin siyasi, sosyal ve ekonomik yapısı çoğunlukla Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği altındaydı. Bu bölgelerde Osmanlı İmparatorluğu’nun merkezi otoritesi bulunuyor ve İslam kültürü etkiliyordu. Sosyal yapının temelini geleneksel aile yapıları ve yerel topluluklar oluşturuyordu. Ekonomi ise tarım ve hayvancılığa dayalıydı.

2. XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu kısaca açıklayınız.

 • Cevap: XX. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti siyasi olarak zayıflamış, toprak kayıpları yaşamış ve iç karışıklıklarla boğuşuyordu. Sosyal olarak etnik ve dini farklılıklar nedeniyle çeşitli toplumsal sorunlar yaşanıyordu. Ekonomik olarak ise devlet borçları artmış, ekonomik dengesizlikler mevcuttu.

3. Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık fikir akımlarını kısaca açıklayınız.

 • Cevap: Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde Osmanlı İmparatorluğu’nda ortaya çıkan fikir akımlarıdır. Osmanlıcılık, Osmanlı İmparatorluğu’nun çok uluslu yapısını vurgulayan bir ideolojiydi. İslamcılık, İslam’ın etkisini ve birliğini savunuyordu. Türkçülük, Türk milletini vurgulayan bir akımdır. Batıcılık ise Batı’nın siyasi, ekonomik ve kültürel değerlerini benimsemeyi savunuyordu.

4. II. Meşrutiyettin ilanını hazırlayan gelişmeler nelerdir?

 • Cevap: II. Meşrutiyetin ilanını hazırlayan gelişmeler arasında 1908’de Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın kurulması, 31 Mart Olayı’nın etkisi, II. Meşrutiyetin ilan edilmesine yönelik kamuoyu baskısı ve ordu içindeki reformist hareketler sayılabilir.

5. Osmanlı Devleti hangi gerekçelerle I. Dünya Savaşı’na girmiştir?

 • Cevap: Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’na girmesinin ana nedeni ittifak yükümlülüklerine bağlı olarak Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun yanında savaşa katılmak zorunda olmasıdır. Ayrıca Osmanlı hükümeti, savaşın sonunda toprak kazançları elde etmeyi umarak savaşa girmiştir.

6. Mustafa Kemal’in Çanakkale, Kafkas ve Suriye Cephelerindeki faaliyetleri nelerdir?

 • Cevap: Mustafa Kemal, Çanakkale Cephesi’nde komutan olarak görev yapmış, Kafkas Cephesi’nde savaşmış ve Suriye Cephesi’nde 7. Ordu’nun komutanlığını üstlenmiştir.

7. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nde halkın yaşadığı sıkıntıları kısaca açıklayınız.

 • Cevap: I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti halkı açlık, kıtlık, hastalık ve savaşın getirdiği sıkıntılara maruz kalmıştır. Ekonomik zorluklar, gıda sıkıntıları ve savaşın getirdiği kayıplar halkın yaşadığı sıkıntıları oluşturmuştur.

8. Bolşevik İhtilali ile Amerika Birleşik Devletleri’nin savaşa girmesinin I. Dünya Savaşı’nın seyrini nasıl değiştirdiğini açıklayınız.

 • Cevap: Bolşevik İhtilali, Rusya’nın savaştan çekilmesine ve bu durumun Doğu Cephesi’nde Osmanlı ordusunun avantaj sağlamasına neden olmuştur. ABD’nin savaşa girmesi ise İtilaf Devletleri’nin kaynaklarını artırarak savaşın seyrini değiştirmiştir.

9. Mondros Ateşkes Antlaşması karşısında İstanbul Hükümetinin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu kısaca açıklayınız.

 • Cevap: Mondros Ateşkes Antlaşması karşısında İstanbul Hükümeti, işgalci devletlerin taleplerine boyun eğerek Osmanlı İmparatorluğu’nun bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atmıştır. Mustafa Kemal ve halk ise antlaşmaya karşı çıkarak bağımsızlık mücadelesi için harekete geçmiştir.

10. İtilaf Devletlerinin Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasındaki uygulamaları “Wilson İlkeleri”nin hangi maddeleri ile çelişmektedir?

 • Cevap: İtilaf Devletlerinin Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasındaki uygulamaları, “Wilson İlkeleri”ne aykırıdır. Wilson İlkeleri, ulusların kendi kaderini tayin hakkını vurgulayarak toprak bütünlüğünü koruma ve sömürgecilik karşıtıydı. İtilaf Devletleri ise Osmanlı topraklarını işgal ederek bu ilkelere aykırı davranmışlardır.

12. Sınıf Semih Ofset Sek Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 49 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Matematik Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!