Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Semih Ofset Sek Yayınları Sayfa 214

“12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 214 Semih Ofset Sek Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

12. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Semih Ofset Sek Yayınları Sayfa 214

Etkinlik

1960-1990 arasında ülkemizdeki siyasi ve ekonomik gelişmeleri araştırarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. 27 Mayıs Askerî Darbesi, 1971 Muhtırası ve 1980 Askerî Darbesi’nin ülkemiz ekonomisine etkileri neler olmuştur?

  • Cevap: 27 Mayıs Askerî Darbesi, 1971 Muhtırası ve 1980 Askerî Darbesi dönemlerinde ülkemizde siyasi istikrarsızlık yaşandı ve bu dönemlerde ekonomik krizler yaşandı. Özellikle 1980 darbesi sonrası ekonomik programlar uygulandı, ancak bu programlar sıkı mali politikaları ve işsizliği artırdı. Diğer yandan, darbelerin siyasi istikrarsızlık ve insan hakları ihlalleri gibi etkileri oldu.

2. 1960-1990 yılları arasında sırasıyla hangi cumhurbaşkanları görev yapmıştır? Bu cumhurbaşkanlarının hangileri asker kökenlidir?

  • Cevap: 1960-1990 arasında sırasıyla Cemal Gürsel (1961-1966), Cevdet Sunay (1966-1973), Fahri Korutürk (1973-1982), Kenan Evren (1982-1989) ve Turgut Özal (1989-1993) cumhurbaşkanlığı görevini üstlendi. Bu cumhurbaşkanlarından Cemal Gürsel, Cevdet Sunay ve Kenan Evren asker kökenlidir.

Etkinlik

Aşağıdaki 1961 ve 1982 Anayasalarından alınmış bölümleri insan haklarına yaklaşımları bakımından karşılaştırarak iki anayasanın benzerliklerini ve farklılıklarını belirleyiniz.

II. Temel hakların özü.

MADDE 11.- (Özgün hali) Temel hak ve hürriyetler, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak ancak kanunla sınırlanabilir.
Kanun, kamu yararı, genel ahlâk, kamu düzeni, sosyal adâlet ve millî güvenlik gibi sebeplerle de olsa bir hakkın ve hürriyetin özüne dokunamaz.
II. Temel hak ve hürriyetlerin özü, sınırlanması ve kötüye kullanılamaması.

MADDE 11.- (Değişik : 20/9/1971 – 1488 S. Kanun/ md. 1 )
Temel hak ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğünün, Cumhuriyetin, millî güvenliğin, kamu düzeninin, kamu yararının, genel ahlâkın ve genel sağlığın korunması amacı ile veya Anayasanın diğer maddelerinde gösterilen özel sebeplerle, Anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak kanunla sınırlanabilir.
Kanun, temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunamaz.
Bu Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbirisi, insan hak ve hürriyetlerini veya Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımına dayanarak, nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kasdı ile kullanılamaz.
Bu hükümlere aykırı eylem ve davranışların cezası kanunda gösterilir.

I. Temel hak ve hürriyetlerin niteliği MADDE 12- Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.
Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder. II: Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması MADDE 13- (Değişik: 3/10/2001-4709/2 md.) Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.
İli. Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması MADDE 14- (Değişik: 3/10/2001-4709/3 md.) Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.
Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.
Bu hükümlere aykırı faaliyette bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyideler, kanunla düzenlenir.

  • Cevap:

Benzerlikler:

  • Her iki Anayasa, temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasının kanunla yapılması gerektiğini belirtir.
  • İki Anayasa da temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmasına karşı sınırlamalar getirir.

Farklılıklar:

  • 1961 Anayasası, temel hak ve hürriyetlerin özünün dokunulmaz olduğunu ifade eder, 1982 Anayasası bu ifadeyi kullanmaz.
  • 1982 Anayasası, sınırlamaların belirli sebeplere dayandırılmasını daha ayrıntılı bir şekilde açıklar.
  • 1982 Anayasası, temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasına daha geniş bir açıklık getirir.

12. Sınıf Semih Ofset Sek Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 214 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Matematik Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!