Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

11. Sınıf Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 116

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 116 Cevapları Meb Yayınları’na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

11. Sınıf Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 116

Aşağıdaki ifadeleri birer cümleyle açıklayınız.
Viyana Kongresi:

 • Cevap: Viyana Kongresi, Avrupalı devletlerin aralarındaki sorunları toplantılar yoluyla çözme girişimlerinin başlangıcı oldu.

Denge Politikası:

 • Cevap: Osmanlı Devleti’nin 19. ve 20. yüzyılda Avrupa devletlerinin arasındaki çıkar çatışmalarından yararlanarak varlığını devam ettirme politikasına denge politikası denir

93 Harbi

 • Cevap: 93 Harbi ya da 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Osmanlı padişahı II. Abdülhamit ve Rus çarı II. Alexander döneminde yapılmış olan bir Osmanlı-Rus Savaşı’dır.

1. Osmanlı Devleti Kırım’ı hangi antlaşmayla kaybetmiştir?

 • Cevap: Küçük Kaynarca Antlaşması’yla.

2. Fransızların, Mısır’ı işgali karşısında Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’ni savunma amaçları nelerdir?

 • Cevap: İngiltere, Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü savunan bir politika izlemesi Hindistan meselesi ile ilgilidir. İngiltere ancak kendi etkisi altındaki bir Osmanlı Devleti sayesinde, en önemli sömürgesi olan Hindistan’a uzanan yolları güven altında tutabilirdi. Fransa’nın 1798’de Mısır’a saldırması, Rusya’nın boğazlara hakim olma arzusu İngilizleri, Hindistan’a giden ve Osmanlı egemenliğinde olan yolları, bu güçlü devletlere kaptırmaktansa, kendisinin yardımıyla güçlenecek bir Osmanlı Devleti’nin bırakmaya zorlamıştır.

3. Mehmet Ali Paşa İsyanının, Osmanlı dış siyasetine etkileri nelerdir?

 • Cevap: Mehmet Ali Paşa’nın entrikaları ile Anadolu’da padişaha karşı yer yer isyanlar çıkmıştır. Bu durum Osmanlıyı zayıflatmış bazı toprakların da elden çıkmasına neden olmuştur.

4. Osmanlı Devleti’nin Paris Antlaşmasında Avrupa devleti olarak kabul edilmesinin nedenleri nelerdir?

 • Cevap: Osmanlı Devleti açısından ise: Başlangıçta Rus tehlikesi bertaraf edildi; Osmanlı Devleti, devletler genel hak ve hukukundan faydalanma imkanı elde etti; Avrupa konseyine girme hakkını kazandı. Ancak, toprak bütünlüğü ve bekası Avrupa büyük devletlerinin kefilliği altına girdi. Karadeniz`de Rusya ile aynı muameleye tabi tutulması haksızlık olarak ortaya çıktı. Keza devletin tamamen bir iç meselesi olan Islahat Fermanı`na antlaşma metni içinde yer verilmesi, müteakip yıllarda iç işlerine müdahale zemini hazırladı.

5. Balkan Savaşları sonucunda Osmanlı Devleti’nin kaybettiği yerler nerelerdir?

 • Cevap: Batı Trakya, Arnavutluk,  Doğu Trakya,  Ege Adaları,  Makedonya…

1. Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyıl boyunca Denge Politikası takip etmesinde;
I. varlığını sürdürmek istemesi,
II. Avrupa devletleri arasındaki çıkar çatışmalarından yararlanması,
III. kaybedilen toprakları geri alma düşüncesi
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 • Cevap: C

2. Osmanlı Devleti’nde meşrutiyetin 1908’de ikinci defa ilan edilmesinde aşağıdakiler- den hangisi etkili olmamıştır?
A) Reval Görüşmeleri
B) Balkan topraklarını elde tutma amacı
C) Padişahın gücünü artırma düşüncesi
D) Avrupa devletlerinin iç işlerine karışmasını önleme
E) İttihat Terakki Cemiyetinin etkisi

 • Cevap: C

3. Paris Barış Konferansı’nda alınan karara göre, Karadeniz bütün devletlerin ticaret gemilerine açık fakat savaş gemilerine kapalı olacaktır. Ayrıca Karadeniz kıyılarında hiçbir tersane bulunmayacaktır. Buna göre;
I. Balkanlarda Rus nüfuzunun engellenmek istendiği,
II. Osmanlı Devleti’nin Rusya ile birlikte yenik sayıldığı,
III. Avrupalı devletlerin kendi çıkarlarını korumaya çalıştıkları
durumlarından hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

 • Cevap: A

4. 1815 Viyana Kongresi ile Avrupa’da oluşturulan devletlerarası denge hangi devletlerin siyasi birliklerini sağlamasıyla bozulmuştur?
A) İtalya-Almanya
B) İtalya-Hollanda
C) Fransa-İtalya
D) Almanya-Portekiz
E) Almanya-Lehistan

 • Cevap: A

11. Sınıf Tarih Meb Yayınları Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Tarih Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap