Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA

10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı

10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı

2017 – 2018 Eğitim Öğretim dönemiyle beraber pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen ders kitaplarından biri de “10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Sami TÜYSÜZ tarafından 232 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Riyazi CANBOLAT tarafından yapılmış.

10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 42 Cevapları“nda önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi.

10. Sınıf Tuna Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı

Ç) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Aşağıdakilerden hangisi yeniçerilerin genel özellikleri arasında yer almaz?
A) Devşirme yöntemiyle yetiştirilmişlerdir.
B) Devletten maaş alan askerlerdir.
C) Sınırları beklemekle görevli askerlerdir.
D) Yaya askerlerdir.
E) Kapıkulu adıyla bilinen askerlerdir.

2. • Çimpe Kalesi’nin alınması
• Edirne’nin başkent yapılması
Kuruluş Dönemi’nde meydana gelen yukarıdaki gelişmeler Osmanlı Devleti için aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırıcı bir rol oynamıştır?
A) Yeniçeri Ocağını kurmasını
B) Denizcilikte söz sahibi olmasını
C) Balkanlardaki ilerleyişini
D) Tımar sistemini kurmasını
E) Anadolu’da siyasi birliği sağlamasını

3. Timur, Yıldırım Bayezit’ten, kendi adına para bastırıp hutbe okutmasını ve Anadolu beyliklerinden aldığı toprakları sahiplerine iade etmesini istemiştir.
Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti’nin Ankara Savaşı’nı aşağıdakilerden hangisini korumak amacıyla yaptığı söylenebilir?
A) Egemenliğini

B) İpek Yolu ticaretinin güvenliğini
C) Anadolu Türk beyliklerini
D) Balkanlardaki hâkimiyetini
E) Ekonomik gücünü

4. I. Taht kavgalarının sona ermesi
II. Şehzadelerin deneyim kazanması
III. Anadolu Türk siyasi birliğinin kurulması
Yukarıdaki gelişmelerden hangisi ya da hangileri
Osmanlı Devleti’nde görülen sancağa çıkma uygulamasının bir sonucu olarak değerlendirilemez?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

5. Osmanlı Beyliği’nin ortaya çıkışında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
A) Bizans’a karşı sürdürülen gaza faaliyetlerinin
B) Türkiye Selçuklu Devleti’nin dağılma sürecine girmesinin
C) Kösedağ Savaşı’nın
D) Kayı boyunun Anadolu’ya gelmesinin
E) Memlukluların yıkılışının

6. Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?
A) Fetret Devri başlamıştır.
B) Balkanlardaki Türk ilerleyişi durmuştur.
C) Osmanlı Devleti dağılma tehlikesiyle karşılaşmıştır.
D) Anadolu Türk birliği yeniden kurulmuştur.
E) İstanbul’un fethedilmesi yarım yüzyıl kadar gecikmiştir.

7. Yıldırım Bayezit, Haçlılara karşı kazandığı Niğbolu Zaferi’nden sonra Mısır’da Memlukluların koruması altında bulunan Abbasi halifesine bir zafername göndermiştir.
Halife de bu zafernameye verdiği cevapta Osmanlı padişahına hitaben “Sultanıiklimirum” unvanını kullanmıştır.
Bu duruma bakarak;
I. Abbasi halifesi Osmanlı himayesine girmiştir.
II. Osmanlıların İslam dünyasındaki saygınlığı artmıştır.
III. Memluklular Osmanlı üstünlüğünü kabul etmişlerdir. yargılarından hangisine ya da hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

8. Osmanlı Devleti’ni Osman Bey kurmuş olmakla birlikte bazı tarihçiler devletin asıl kurucusunun Orhan Bey olarak kabul edilmesi gerektiğini iddia ederler.
Bu tarihçiler Orhan Bey’in aşağıdaki faaliyetlerinden hangisini yukarıdaki görüşlerine kanıt olarak gösterebilirler?
A) İznik’i fethetmesi
B) Başkenti Bursa’ya taşıması
C) Adalet, yönetim, askerlik, eğitim ve maliye alanlarında kurumlar oluşturması
D) Güçlü bir donanmaya sahip olması
E) Karesioğulları Beyliği’ni Osmanlı Devleti’ne bağlaması

9. Osmanlı Devleti Balkanlarda izlediği iskân politikası ile;
I. Göçebe Türkmen boylarını yerleşik hayata geçirmek,
II. Balkanlarda daha güvenli şekilde ilerlemek,
III. Balkanlarda fethedilen yerleri Türkleştirmek
amaçlarından hangisi ya da hangilerine ulaşmak istemiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlıların Balkanlardaki ilerleyişine doğrudan katkı yapan savaşlardan biri değildir?
A) Çirmen B) Palekanon C) Sırpsındığı D) I. Kosova E) Sazlıdere

Tarih Kitabı Cevapları
☺️ BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap