Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 20

“10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Sayfa 20 Meb Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 20

geçirerek siyasi bir teşekkülün temelini atmışlardır. Sultan Alparslan’ın oğlu olan Tacüddevle Tutuş, 1079’de Şam’a tam anlamıyla hâkim olmuş ve Suriye ve Filistin Selçuklu Melikliği’ni kurarak bölgenin Türkleşme sürecini bir devlet çatısı altında kurumsal hâle getirmiştir. Suriye ve Filistin Selçuklu Melikliği’nin dağılmasından sonra bölgeye bir başka Türk beyliği olan Tuğtekinliler hâkim olmuş ve Eyyubiler kurulana kadar buradaki Türk varlığını temsil etmişlerdir.

Irak’ın genel anlamda Türkleşmeye başladığı bu dönem, Tuğrul Bey’in 1058’deki ilk Bağdat ziyareti sırasında Dicle’nin batı yakasında kurdurduğu Medinet-i Tuğrul adlı Türk mahallesinin oluşmasıyla ortaya çıkmıştır. Bağdat, Ane, Hit, Vasıt, Musul gibi Irak topraklarında artan Selçuklu hâkimiyeti, Musul’un Selçuklu hâkimiyetine girmesiyle kalıcı bir hâle dönüşmüştür.
Kutalmışoğulları, Melikşah’ın tahta çıkmasından sonra Anadolu’ya geçerek Fırat boylarında ve Urfa havalisinde faaliyette bulunmuştur. Antakya’yı kuşatan Kutalmışoğlu Süleyman Şah, başarılı olamasa da şehri haraca bağlamıştır. Şam bölgesindeki yöneticilerin Kutalmışoğullarına karşı ittifak kurması üzerine Süleyman Şah kardeşi Mansur ile birlikte Anadolu’nun iç kesimlerine yönelmiştir. Bizans’ın Anadolu’da etkinliğinin azaldığı XI. yüzyılın sonlarına doğru Süleyman Şah, Anadolu’ya akınlar yaparak önce Konya’yı bir süre sonra da İznik’i fethetmiş ve Türkiye Selçuklu Devleti’ni kurmuştur. Süleyman Şah’tan sonra Bizanslılar ve Haçlılar karşısında bazen geri çekilmeler yaşansa da Anadolu’nun fethedilip Türkleşmesinde Kutalmışoğulları’nın etkin rol oynamıştır.

Büyük Selçuklu Devleti Dönemi’nde Oğuzların öncülüğünde Anadolu’ya yerleşen Türkler burayı yurt edinmişlerdir. Oğuzların bu öncü çabaları Anadolu’nun Türkiye Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti devletleri için de vazgeçilmez bir yurt olmasını sağlamıştır.

Konu Analizi

Türklerin Anadolu, Irak ve Suriye’ye yaptığı göçler bu bölgenin geleceği açısından nasıl bir etki yaratmıştır? Günümüzdeki durumu da göz önünde bulundurarak yorumlayınız.

  • Cevap: Türklerin Anadolu, Irak ve Suriye’ye yaptığı göçler, bu bölgelerin demografik yapısını önemli ölçüde etkilemiş ve bu etki zamanla tarihsel, kültürel ve siyasi değişimlere yol açmıştır. Özellikle Anadolu’daki Türk göçleri, Türkiye’nin oluşumuna ve İslamlaşmasına katkıda bulunmuş, bölgenin bugünkü Türkiye olarak bilinen coğrafyasının şekillenmesine neden olmuştur. Sonuç olarak, Türklerin bu bölgelere yaptığı göçler tarih boyunca farklı etkilere yol açmış olsa da, günümüzdeki durum, özellikle siyasi ve sosyal istikrarsızlık nedeniyle karmaşık ve değişken bir hal almıştır.

Aşağıdaki metni okuyarak soruyu cevaplayınız.

Süleyman Şah Türbesi

Anadolu’ da büyük bir fetih hareketine girişen Türkiye Selçuklu Devleti ülkenin her köşesini türbe, cami, han, kervansaray, imaret, köprü, çeşme ve medreselerle donatmıştır. Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılışından Osmanlı Devleti’ne ve akabinde günümüze kadar önemli bir vatan parçası olma özelliğine sahip olan ve bu özelliğini günümüzde sürdüren Süleyman Şah Türbesi ve arazinin Anadolu’ da Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecinde önemli bir rolü vardır.

Anadolu’nun fethiyle alınan bu yeni topraklara engin bir vatanseverlik duygusu ile bağlanan Selçuklular, vücuda getirdikleri dinî, içtimai, iktisadi müesseseler yardımıyla, bu toprakları tam bir Türk yurdu hâline getirmişlerdir.
Yazarlar tarafından hazırlanmıştır.

Anadolu, Irak, Suriye bölgelerinde Türkmenlere ait türbe, kümbet ve mezar taşlarının çokluğu ile bölgenin Türk yurdu olmasını ilişkilendiriniz.

  • Cevap: Anadolu, Irak ve Suriye bölgelerinde bulunan Türkmenlere ait türbe, kümbet ve mezar taşlarının çokluğu, bu bölgelerin Türkler için tarihsel ve kültürel bir öneme sahip olduğunu göstermektedir. Bu eserler, Türklerin bu coğrafyalara yerleşip kendi kimliklerini oluşturduklarını ve bu toprakları Türk yurdu haline getirdiklerini sembolize eder. Türkmenlerin bu bölgelerdeki varlığı, tarih boyunca bu coğrafyaların Türk kültürü ve etkisi altında olduğunu gösteren önemli bir kanıttır. Bu eserler, Türklerin bu topraklara olan derin bağlılığını ve vatanseverlik duygusunu yansıtır.

10. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 20 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Matematik Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!