Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 111

“10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Sayfa 111 Meb Yayınları” ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 111

İlmiye, Kalemiye ve Seyfiye Sınıfları
Osmanlı Devleti, kendisinden önceki Türk devletleri gibi aynı toplumsal tabakalaşmayı benimseyerek halkı, Müslim ile gayrimüslim ayrımı yapmaksızın yönetici sınıf ve reaya olmak üzere ikiye ayırmıştır. Osmanlı’nın siyasi ve sosyal yapısını karakterize eden bu ayrım, Avrupa’da o dönemde mevcut olan sınıf kavramından tamamen farklıdır.

Osmanlı’da devletin temel amacı, fetihlerle yeni topraklar ele geçirmek ve İslam dinini yaymak olmuştur. Hâkim olan bu düşünceyle devlet içinde askerî görevler daha öne çıkmış bundan dolayı yönetici sınıfa genel olarak “askerî”- ler denmiştir. Burada önemle üzerinde durulması gereken nokta, askerî teriminin yalnızca ordu mensuplarına karşılık olarak kullanılmadığı, tüm yönetici sınıfı kapsadığıdır. Askerî sınıf üç ana bölümden oluşmaktadır: Seyfiye (kılıç ehli), ilmiye (ilim ehli) ve kalemiye (kalem ehli).

Yönetici sınıfın ilk kısmı seyfiye bir başka deyişle kılıç sahipleridir. Ümera denilen bu sınıf Enderun ve diğer eğitim kurumlarında yetişen kişilerden oluşmaktadır. Sadrazam, vezirler, beylerbeyi, sancakbeyi, subaşı, kapıkulu askerleri ve tımarlı sipahiler bu sınıfa dâhildi. Osmanlı Devleti, fetih ve gaza temeli üzerine kurulduğu için uzun süre seyfiye, ilmiyeyle beraber yönetici sınıfın en etkili kanadını oluşturmuştur.

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren sey- fiyeyle beraber üstünlüğü elinde tutan ilmiye, yönetici sınıfın ikinci büyük kanadını oluşturmaktadır. Temelini dinî değerlerin oluşturduğu Osmanlı Devleti’nde birçok önemli makam ilmiye sınıfı (Görsel 4.11) tarafından doldurulmuştu. İlmiye sınıfının başı şeyhülislamdır. Ulemanın şeyhülislamdan sonraki yetkili kişisi kazaskerdir. Şeyhülislamın yargı yetkisi olmadığından kazasker aynı zamanda yargı teşkilatının başkanıdır. Osmanlı Devleti’nde Rumeli ve Anadolu kazaskeri
olmak üzere iki kazasker görev yapmaktadır.

Bunlar asli üye olarak divan toplantılarına katılmışlar ve DivânH Hümâyunda görüşülen davaların karara bağlanmasında etkili olmuşlardır. Osmanlı’da ilmiye sınıfının bütün üyelerini yetiştiren kurum medreselerdir. Medreseyi bitiren öğrenciler ya müderris ya da kadı olarak görev yapmışlardır.

Yönetici sınıfın üçüncü unsurunu kâtipler zümresi olarak isimlendirilen kalemiye oluşturmaktadır. Kalemiye ile ilmiye arasında organik bir bağ kurulmuş, ilmiye sınıfı kalemiyeyi besleyen ana kaynak olmuştur. Kâtipler, nişancı, defterdar gibi merkezî teşkilatın önemli görevlileri, belli bir döneme kadar ilmiye sınıfı mensupları arasından seçilmiştir.

Seyfiye, ilmiye ve kalemiye birimlerinden oluşan Osmanlı bürokrasisinde dikkat çekici durumlardan biri de bütün bürokratların padişah ve onun yetkilendirdiği görevli tarafından atanmış olmasıdır. Bu nedenle hangi makamda olurlarsa olsunlar, bu devlet görevlileri görevlerini yaparken devletin yüce menfaatlerini göz önünde bulundurmak ve uyum içerisinde çalışmak zorundaydılar. Aksi hâlde sahip oldukları makam ve yetkiler yine padişah tarafından ellerinden alınırdı.

  • CevapBu sayfada soru bulunmamaktadır.

10. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 111 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Matematik Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Yorum Yap

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!